Forstå din gasregning


1 eller 2 regninger?

Om du får en eller to regninger for dit gasforbrug afhænger af, hvem der er din gasleverandør, og hvilket netselskab du har. Du får som regel én samlet regning, hvis din gasleverandør og dit netselskab tilhører samme selskab – og to forskellige regninger, hvis din gasleverandør og dit netselskab ikke har nogen forbindelse med hinanden. Du betaler selvfølgelig det samme, uanset om du får en eller to regninger.

Sådan læser du din regning fra Dansk Gas Distribution

Du betaler 4 gange om året
Hvert år betaler du fire acontoregninger for distribution – i marts, juni, september og december. En gang om året får du også din årsafregning. Den bruger vi som udgangspunkt, når vi justerer dine kommende acontoregninger, som så vil afspejle dit faktiske forbrug bedst muligt.

Tilmeld dig Betalingsservice
Hvis du tilmelder betalingen af dine acontoregninger til Betalingsservice, behøver du ikke at spekulere på at overholde nogle tidsfrister, for så bliver dine regninger betalt helt automatisk – og altid til tiden. Du får en betalingsoversigt fra BS, inden der trækkes penge – så du selv kan følge med.

Tilmeld dig Betalingsservice

​Oftest stillede spørgsmål til gasregningen

 1. Hvad består gasprisen af?

  Din gaspris er sammensat af flere dele:

  • Moms og afgifter: 53 %

  • Transport af din gas: 22 %

  • Dit gasforbrug og dit abonnement: 25 %
 2. Hvornår skal jeg betale mine fakturaer?

  Du får fire naturgasregninger om året, som skal betales i juni, september, december og marts.