Meld flytning


Husk at give besked, før du rykker videre

Det er altid den, der er tilmeldt adressen, som hæfter for gasregningen. Husk derfor at melde flytning i tide, så du er sikker på, at du kun skal betale for dit eget forbrug.

Du skal kontakte din nuværende – eller din kommende gasleverandør, der herefter vil give os besked. Hvis du melder flytning til din nuværende leverandør, har du mulighed for at fortsætte med din nuværende leverandøraftale.

​Aflæsning på flyttedagen

Vær opmærksom på følgende, når du flytter

  1. Du skal lave en måleraflæsning på flyttedatoen og give den til din gasleverandør.
  2. Du bør så vidt muligt aflæse måleren sammen med den, der flytter ind i stedet for dig.
  3. Du skal betale for forbruget, indtil du har meldt flytning. Får vi ingen aflæsning fra dig, skønner vi dit forbrug.
  4. Som hovedregel modtager du en slutopgørelse ca. 14 dage efter flyttedagen, men i nogle tilfælde kan der gå lidt længere tid.

Ovenstående gælder, uanset om du bor i leje- eller ejerbolig.

Du kan frit vælge din gasleverandør
Du bestemmer selv, hvem du vil købe gas hos. Hvis du vælger at skifte gasleverandør, vil du sandsynligvis få to regninger – én fra dit distributionsselskab og én fra din (nye) gasleverandør.

Se mere om skift af gasleverandør

  

Du kan give os din måleraflæsning ved at ringe til os på 70 21 30 40 eller via
dette link: kunde.danskgasdistribution.dk