Tariffer, afgifter og vilkår


Din gaspris består af flere dele

Som gaskunde betaler du både for den gas, du bruger og for at få den sendt gennem gasnettet til dit gasfyr. Det er den sidste del – nemlig selve transporten – vi håndterer. Den tarif du betaler for transporten gennem gasledningerne dækker vedligeholdelse af gasnettet, leje af gasmåler og sikkerhedssyn. Tariffen for transport af gas fastsættes efter en indtægtsramme, som bestemmes af Energitilsynet. Det betyder, at der er loft over, hvor meget vi må opkræve for at transportere gas i vores net.

Er vinteren kold og lang – og forbruget derfor højt – sænker vi tarifferne efterfølgende for ikke at overskride det indtægtsloft, der er fastsat. Omvendt hæver vi tarifferne, hvis vinteren har været lun og forbruget lavt.

Tarifferne består af en række trin. Jo mere gas, du årligt modtager gennem nettet, jo lavere tarif pr. m3 gas. Som privatkunde vil du normalt befinde dig på første trin og derfor have ret til at betale den samme tarif pr. m3.

Her kan du se, hvordan prisen sammensættes, hvis du er kunde på Fyn

Her kan du se, hvordan prisen er sammensættes, hvis du er kunde i Syd- og Sønderjylland eller på Syd- og Vestsjælland

Se tariffer og afgifter

Se afgifter til staten

 

​Top 5 spørgsmål om gaspris og vilkår

 

 1. Hvorfor får jeg to regninger?

  Det gør du, fordi din bolig/virksomhed ligger i Dansk Gas Distributions område, og du skal betale distributionsomkostninger til os. Det vil sige, at du skal betale for transport samt skatter, afgifter og abonnement. Derudover får du en regning på selve gassen fra din gasleverandør.

 2. Kan jeg vælge et andet distributionsselskab?

  Nej. Du kan frit vælge din gasleverandør, men du kan kun få transporteret din gas via det distributionsselskab, der ejer gasnettet i dit område.

 3. Kan jeg spare penge ved at skifte til naturgas?

  Ja. Afhængigt af din nuværende varmekilde, kan der være mange penge at spare:
  • Hvis du skifter fra almindelig elvarme (elpaneler), sparer du typisk 40-50 % på din varmeudgift.
  • Hvis du skifter fra oliefyr til naturgas, sparer du typisk 20-40 %.

 4. Hvad dækker de afgifter, jeg betaler til staten?

  Vi opkræver en række afgifter på vegne af SKAT:

   • CO2-afgift: 0,391 kr./m3

   • Naturgasafgift: 2,199 kr./m3

   • NOx-afgift: 0,008 kr./m3

  Afgifterne er ekskl. moms.

 5. Hvor ofte skal jeg betale for distribution af min gas?

  Du får fire naturgasregninger om året, som skal betales i juni, september, december og marts.