Websitet anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her.

Ok

Hvor bor du?

Vælg din landsdel

Videre
17. juni 2019

DEBATINDLÆG
Af Carsten Jensen, direktør i Dansk Gas Distribution & Søren Hylleberg Sørensen, direktør i HMN GasNet.

En ny regering er ved at finde sine ben. Ministerposterne skal snart fordeles, og særligt de mange valgløfter om en ny klimakurs i Danmark kræver nu handling. Det gælder ikke mindst løfterne om en klimalov, der skal opsætte rammer og mål for dansk klimapolitik.

Da vi for to år siden lancerede interessefællesskabet Grøn Gas Danmark, kom vi med en ambitiøs udmelding – Danmark kan blive det første land i Europa, der gør sig fri af naturgas og alene dækker gasforbruget med grøn biogas. Tekniske beregninger viser, at vi har potentiale til 100 pct. grøn gas, og at det mål kan nås i 2035. Derfor bør gas spille en central rolle i en kommende klimalov.

Vi har nu tilsluttet mere end 30 biogasanlæg på gassystemet, hvoraf flere er i gang med at udvide kapaciteten. Det er en yderst positiv udvikling, der betyder, at den grønne omstilling af det danske gassystem er i fuld gang.

30 procent grøn gas i 2023

Når vi ser på, hvordan den grønne omstilling af gassystemet i Danmark går, så er der på nuværende tidspunkt tilkoblet 33 biogasanlæg. Disse anlæg producerer hver dag en imponerende mængde biogas og bidrager samtidig til at afhjælpe flere udfordringer i landbrugssektoren – ikke mindst CO2 udledning.

På nuværende tidspunkt er det lige over 10 % af gassen i gassystemet, der udgøres af grøn biogas. Med de idriftsatte biogasopgraderingsanlæg og de anlæg, som i dag har indgået aftale om tilslutning til gasnettet, forventer vi, at ca. 30% af gassen i det danske gassystem allerede i 2023 kommer fra opgraderet biogas. Dermed nærmer vi os med hastige skridt en total omstilling af gassystemet.

Faktisk slog vi i en enkelt måned - nemlig juli - sidste år rekord, hvor andelen af biogas i gassystemet var helt oppe på 18,6 %. Med den udvikling vi ser for tiden, kan den rekord blive slået i år, hvis vi igen får en varm sommer.

En politisk målsætning for den grønne omstilling af gassystemet

I Danmark har vi som bekendt en ambition om, at vi skal være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Det er naturligvis en ambition, vi støtter op om, men det er samtidig en ambition, der bør suppleres af en håndfast målsætning for den grønne omstilling af gassystemet.

Det tekniske potentiale viser, at vi allerede i 2035 kan være uafhængige af fossile brændsler i vores gassystem. Men hvis det skal lykkes, så kræver det en politisk vedtaget målsætning for den grønne omstilling af gassystemet. Derfor opfordrer vi til, at der i de kommende klimaforhandlinger også sættes fokus på, hvor ambitiøs en målsætning vi skal pejle efter i den grønne omstilling af gassystemet i Danmark.

Læs mere om udviklingen i andelen af biogas i gasnettet på Grøn Gas Danmarks hjemmeside.

 

Om Grøn Gas Danmark

Med Grøn Gas Danmark ønsker et interessefællesskab bestående af Danmarks gasdistributionsselskaber at oplyse om den afgørende rolle, gasnettet spiller i den grønne omstilling af vores energisystem.