Websitet anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her.

Ok

Hvor bor du?

Vælg din landsdel

Videre

Gassen skal sikkert frem til dig

Forsyningssikkerhed er vores ansvar

Du og alle vores øvrige gaskunder skal have en stabil og sikker leverance af gas. Det er det, vi sikrer hos DGD.

Den danske gas kommer fra biogasanlæg rundt om i Danmark og fra undergrunden i Nordsøen. Energinet ejer de store transmissionsnet, der leder gassen rundt i landet, mens det er Dansk Gas Distribution og HMN Gasnet, der ejer de mindre distributionsrør og installationer, som fører gassen frem til din gasinstallation.

Sådan højner vi forsyningssikkerheden

Overgravning af gasledning

Hvis en gasledning i vores net bliver gravet over, rykker vi og brandberedskabet straks ud for at eliminere risikoen ved gasudslippet og udbedre skaden. Gasforsyningen til den eller de berørte gasforbrugere bliver reetableret hurtigst muligt. Ved overgravning af et distributionsrør er det ganske få forbrugere, der bliver påvirket, og det er meget kortvarigt, at de ikke kan forsynes med gas. Landets gasselskaber arbejder hele tiden sammen for at forebygge overgravninger og minimere deres antal. Overgravede gasledninger skyldes oftest, at graveaktøren ikke har indhentet ledningsoplysninger forud for gravearbejdet.

Nødforsyningssituation

Sker der skader på de store rør, f.eks. gasrøret, der leder gassen fra platformen og ind på land, er der potentielt mange forbrugere, der bliver berørt. Det statslige selskab Energinet har (på baggrund af en EU-forordning) lavet en samlet plan for, hvordan gasforsyningen kan blive opretholdt i tilfælde af en alvorlig skade på en teknisk installation – en såkaldt nødforsyningssituation. I en nødforsyningssituation har Energinet en større mængde gas placeret i to danske gaslagre. Det betyder, at forsyningen kan opretholdes, indtil en eventuel skade er udbedret. Der kan også importeres gas fra Tyskland, og forsyningen til industrikunder kan afbrydes midlertidigt. Alle disse løsninger kan bringes i spil afhængigt af, hvilken teknisk installation/gasrør, der er skadet og varigheden af reparationen.

Siden 1984, hvor gassen første gang begyndte at strømme til de danske gasforbrugere, har der kun været en enkelt nødforsyningssituation. Det var i november 2007, hvor Tyra-platformen måtte evakueres og lukkes ned pga. ekstremt høje bølger. Nødforsyningssituationen varede et døgn, og ingen gasforbrugere blev påvirket af hændelsen.

Få driftinfo på SMS