Websitet anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her.

Ok

Hvor bor du?

Vælg din landsdel

Videre

Find prisen på din gas

Find prisen for din gasleverance

Virksomheden kan frit vælge, hvor gassen skal købes, men det vil altid være Dansk Gas Distribution, der vil levere gassen til virksomheder, der er placeret i vores område, som er Syd- og Sønderjylland, Fyn samt Syd- og Vestsjælland.  Det skyldes, at det er staten, der ejer gasnettet, og staten har valgt, at det er Dansk Gas Distribution, der skal transportere gassen i nettet. 

Distributionsbetingelserne regulerer aftaleforholdet mellem gaskunden og netselskabet. De omfatter tilslutning til og distribution af gas gennem Dansk Gas Distribution A/S’ distributionsnet.

For erhvervsdrivende gælder to sæt distributionsbetingelser. Det er det årlige forbrug, der afgør hvilke betingelser, der gælder:

  • Et ikke-timeaflæst målersted aftager under 300.000 Nm3 om året.
  • Et timeaflæst målersted er som udgangspunkt et forbrugssted, der aftager mindst 300.000 Nm3 om året.

De overordnede distributionsbetingelser for erhvervsdrivende er lidt forskellige alt efter, om virksomheden ligger på Fyn eller i de øvrige distributionsområder, som Dansk Gas Distribution er ansvarlig for, nemlig Syd- og Sønderjylland samt Syd- og Vestsjælland.

Er du erhvervskunde og har du spørgsmål, så send en mail til erhverv@danskgasdistribution.dk

Distributionstariffer

Distributionstariffer for Fyn samt Syd- og Vestsjælland og Sydjylland

Priser for stikledninger

Stikledninger Syd- og Vestsjælland og Sydjylland

Investerings- og stikledningsbidrag

Stikledninger Fyn

Vilkår og distributionsbetingelser for erhvervskunder

Vilkår og betingelser for kunder på Syd- og Vestsjælland og Sydjylland - ikke timeaflæst

Vilkår og betingelser for kunder på Fyn - ikke timeaflæst

Vilkår og betingelser for kunder på Syd- og Vestsjælland og Sydjylland - timeaflæst

Vilkår og betingelser for kunder på Fyn - timeaflæst

Erhverv tilslutning

Øvrige regler

Ændring af betalingsfrist

Betalingsfristen for timeaflæste og månedsaflæste målersteder er løbende måned. Gaskunder med et forventet årsforbrug over 3.500.000 m3 gas kan aftale en fast kredittid på 21 dage ved at skrive til kundeservice@danskgasdistribution.dk

Regler for skelfællesskab

Ejer du flere matrikelnumre, og er de placeret så tæt på hinanden, at de opfylder vores regler for skelfællesskab, kan du vælge, at samtlige målersteder på dine matrikelnumre skal udgøre ét forbrugssted. Du kan læse om selve processen for indgåelse af en skelfællesskabsaftale i leveringsbetingelserne, mens de nærmere detaljer fremgår af nedenstående pdf.

Hent materialet: "Håndtering af skelfællesskab"