Websitet anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her.

Ok

Hvor bor du?

Vælg din landsdel

Videre

Gas - en sikker energikilde

Gas er en sikker energiform

Gasulykker er heldigvis virkelig sjældne. Når der opstår ulykker med gas, skyldes det oftest, at aftrækket er utæt eller fungerer dårligt – og det kan forårsage udtrængning af forbrændingsprodukter i boligen. Ved at være opmærksom på din gasinstallations funktion og tilstand, kan du selv gøre meget for at nedsætte risikoen for en gasulykke.

Tre tegn på dårligt aftræk

 • Dug på ruderne
 • Fugtigt indeklima
 • Dårlig lugt fra forbrændingen

Har du et anlæg med åben forbrænding, skal der være et friskluftindtag i fyrrummet – som fungerer.

Huskeregler

Otte gode huskeregler for sikker brug af gas

 1. Find ud af, hvor du lukker for gassen. Hovedhanen skal ALTID være tilgængelig.
 2. Sørg for, at friskluft-åbninger ud til det fri aldrig spærres eller tilstoppes.
 3. Vær opmærksom på, at gasfyr og brændeovn aldrig må monteres på den samme skorsten.
 4. Husk, at udmundingen af et vandret balanceret aftræk aldrig må placeres i en overdækket terrasse, udestue, carport eller på andre arealer, hvor man kan opholde sig.
 5. Tjek altid, hvor stikledningen er placeret, før du går i gang med gravearbejde.
 6. Arbejd aldrig selv på installationerne. Tilkald en autoriseret installatør – det kræver loven.
 7. Sørg for regelmæssig vedligeholdelse og service af gasinstallationerne (lovpligtigt for kedler med åben forbrænding).
 8. Kontroller regelmæssigt aftræk eller skorsten. Vær opmærksom på lugt og fugt i rummet, hvor installationen er placeret, da lugt og fugt kan være tegn på, at aftræk eller forbrænding ikke fungerer

Symptomer på kulilteforgiftning

Et aftræk eller en skorsten, der fungerer dårligt, kan medføre, at der trænger kulilte (CO) ud i boligen. Kulilte er en giftig luftart, der dannes ved dårlig forbrænding. Den er lugtfri og usynlig, men meget farlig at indånde – selv i små mængder. Hvis du opdager dårligt aftræk, skal du være opmærksom på følgende symptomer, da de kan være tegn på kulilteforgiftning:

 • Hovedpine
 • Kvalme
 • Svimmelhed
 • Bevidstløshed

Luft ud, søg frisk luft og ring omgående til kontrolcentret på telefon 75 36 39 40, hvis du har mistanke om, at der trænger kulilte ud i boligen.

Du kan læse mere om sikkerhed, kuliltelarmer, skorstene og kedeltyper i vores folder Gas og Sikkerhed

Øg sikkerheden

Aftrækssikring øger sikkerheden.  I 1997 besluttede myndighederne at skærpe opmærksomheden på dårligt vedligeholdte aftræk fra gasfyr. I dag er det et krav, at alle gasinstallationer med åben forbrænding i enfamilieshuse skal have monteret en aftrækssikring. Den slukker automatisk for gasfyret, hvis aftrækket bliver tilstoppet.