Websitet anvender cookies til statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her.

Ok

Hvor bor du?

Vælg din landsdel

Videre

Bliv gasleverandør

Bliv leverandør

Hvad skal der til?

Hvis du vil være gasleverandør i Dansk Gas Distribution A/S’ område, er der en række betingelser, der skal være opfyldt:

  • Du skal indgå en gasleverandøraftale med Dansk Gas Distribution A/S.
  • Du skal have et it-system, der er testet og godkendt til EDI-kommunikation.
  • Du skal indgå en rammeaftale for gasleverandører med transmissionsselskabet (Energinet.dk) og være registreret som gasleverandør i Energinet.dk’s aktørregister.

Se vores Gasleverandøraftale (pdf)

Biogas i gasnettet

Med den seneste energiaftale (2012) blev det besluttet, at tilførslen af biogas i gasnettet skal fremmes. Det statslige transmissionsselskab, Energinet.dk, har derfor udviklet en markedsmodel, der gør det muligt at sælge og transportere biogas gennem gasnettet.

Biogasopgraderingsanlæg

Hvis du er ejer af et anlæg, der opgraderer biogas til naturgaskvalitet (bionaturgas), har du ifølge Naturgasforsyningsloven ret til at blive sluttet til vores gasnet, hvis du ønsker det. Som ejer skal du selv afholde alle de direkte omkostninger og driftsomkostninger, der er forbundet med tilførslen af bionaturgassen.
Energinet.dk og netselskaberne har lavet et fælles regelsæt, der indeholder de generelle rammebetingelser for tilførsel af biogas til gasnettet.

Se regler for bionaturgas (pdf)

Se Rammebetingelser for tilførsel af biogas til gasnettet (pdf)

Tilslutningsaftale

Hvis du ønsker at tilslutte dit biogasopgraderingsanlæg til Dansk Gas Distributions gasnet, skal du indgå en tilslutningsaftale med os. Tilslutningsaftalen indeholder de individuelle vilkår for tilslutningen og den efterfølgende tilførsel af bionaturgas til gasnettet – herunder tilslutningspunkt, krav til kvalitet, mængde, måling, betaling m.m.

Se Tilslutningsaftale (pdf) 

Sådan fordeles omkostningerne ved tilførsel af opgraderet biogas til naturgasnettet

Principperne for tilslutning af biogasopgraderings-anlæg til gasnettet er senest blevet opdateret i november 2016.

Se principperne (pdf)

Sådan bliver du biogasleverandør

Hvis du vil være biogasleverandør i Dansk Gas Distribution A/S’ område, er der en række betingelser, der skal være opfyldt:

  • Du skal indgå en bionaturgassælger-aftale med Dansk Gas Distribution A/S.
  • Du skal indgå en rammeaftale for bionaturgassælgere med Energinet.dk og være registreret bionaturgassælger i Energinet.dk’s aktørregister.
  • Du skal indgå en aftale om adgang til Energinet.dk Online.

Se udkast til sælgeraftale for bionaturgas (pdf)